s
天气网提全国国内城市天气预报,旅游景点天气预报,国际城市天气预报以及历史天气预报查询
当前所在位置 : 天气网 天气生活 城市文化 正文

希腊人说什么语言

2019-06-27  来源:天气网  【字体:  

  希腊人语言是:希腊语。

希腊人说什么语言

  希腊语,希腊人的语言,属于印欧语系-希腊语族,广泛用于希腊、阿尔巴尼亚、塞浦路斯等国,与土耳其一带的某些地区。古代希腊语原有26个字母,荷马时期后逐渐演变并确定为24个,一直沿用到现代希腊语中。希腊语言元音发达,希腊人增添了元音字母。

免责声明:本文部分图片选取自网络,如侵权请联系删除,联系邮箱kf@tianqi.com